BI adoptie

BI adoptie

BI-adoptie: steeds beter (be)sturen via de inzet van business intelligence

Blue-Mountain helpt haar klanten op het gebied van datamanagement en op het gebied van business intelligence. Bij dat laatste leveren wij via ons platform Katoomba een digitale omgeving waarin data verwerkt wordt tot informatie die bruikbaar is op een groot aantal gebieden. 

Maar met een goed BI-systeem alleen zal een organisatie niet de gewenste meerwaarde realiseren vanuit de inzet van data. De via het BI-systeem gegenereerde informatie zal ook moeten passen bij de fase van professionalisering van de organisatie, bij de sturingsbehoefte van de organisatie en tenslotte moet de organisatie ook in staat zijn de informatie op de juiste wijze te gebruiken. BI-adoptie noemen we dit laatste element: de organisatie omarmt BI en richt zich in op een juist gebruik van business intelligence.

Blue-Mountain is geen bedrijf dat haar klanten van een BI-systeem voorziet en dan de klanten laat worstelen met het gebruik ervan. Nee, wij maken met onze klanten afspraken hoe zij kunnen groeien in het proces van BI-adoptie. Dat groeien bezien wij vanuit ons eigen BI-fasenmodel.

In ons fasenmodel onderscheiden wij de groeifasen van BI-adoptie. Van in het begin beperkt sturen op de dagelijkse operatie naar een groei van sturen op de doelen van het ondernemingsplan en later zelfs voorspellen van ontwikkelingen. Met onze begeleiding in het BI-adoptieproces zorgen wij ervoor dat de klantorganisatie in het gewenste tempo door deze fasen kan groeien. Niet alleen via de inrichting van het BI-systeem maar juist ook door het systeem in te bedden bij een BI-team binnen de klantorganisatie. Steeds met de passende begeleiding van Blue-Mountain, bij elke fase van groei in dat BI-fasenmodel.

Kortom, meer waarde halen uit het BI-systeem kan maar dan is het van groot belang dat de organisatie zorgt dat er een BI-organisatie is die in staat is de gewenste waarde te genereren. Daarom hebben we rondom het thema BI-adoptie ook de nodige dienstverlening opgebouwd en kunnen we onze klanten helpen met vragen als:

  • Welk BI-team past bij de huidige fase van sturen met data?
  • Waar moet ik aandacht aan geven als we als organisatie steeds beter willen worden in sturen met goede informatie?
  • Op welke plekken in het organogram genereer ik het best de benodigde rapportages?
  • Welke kennis en vaardigheden moeten we als organisatie ontwikkelen om professioneler te werken op het gebied van BI?   
Meer weten? Neem contact op met Ed Stekelenburg Ed Stekelenburg

Wij gebruiken cookies.