Datamanagement

Nu steeds meer processen gedigitaliseerd zijn en er binnen organisaties voor de meeste activiteiten wel een digitale opslag van gegevens mogelijk is, geeft dit een enorme hoeveelheid beschikbare data. Het hebben van voldoende data is niet langer de uitdaging. Het gaat nu veel meer om het borgen van de kwaliteit van data, het ordenen van de data zodat het bruikbare informatie wordt en het zorgen dat deze informatie tijdig op de juiste plek beschikbaar komt. Daarmee is er een grote overlap tussen datamanagement en business intelligence. Goede data en een goed systeem voor datamanagement zijn als het ware hygiënefactoren voor een professionele invulling van business intelligence.

Blue-Mountain is als bedrijf gespecialiseerd in business intelligence. Maar juist vanuit deze specialisatie onderschrijven wij het belang van datamanagement. In onze trajecten nemen we dat dan ook altijd mee. Op z’n minst door te zorgen dat de data die in het business intelligence systeem gebruikt gaat worden, betrouwbaar en relevant is. Maar bij voorkeur werken we met onze klanten aan meer dan alleen dat. Liever zien we dat we met de klant het werken met data vanuit een breder perspectief invullen. 

Ons plan om te werken aan het gestructureerd grip krijgen op data, bestaat uit de volgende fasen:

Aanpak datamanagement

  1. Bewustwording Zorgen dat binnen de organisatie van de klant er veel belang gehecht wordt aan het op orde brengen van de data. Door in beeld te brengen wat er aan winst te behalen valt met goed datamanagement en binnen de klantorganisatie op sleutelposities ambassadeurs te vinden die het belang van datamanagement gaan uitdragen en ook eindverantwoordelijk willen zijn voor het werken aan dataverbetering.
  2. Afbakening Stap 2 is het afbakenen van het project ter verbetering van de data. Hoe ziet het datalandschap eruit? Waar zijn de meeste problemen met data? Wat heeft prioriteit?
  3. Projecten & organisatie In stap 3 worden concrete verbeterprojecten benoemd en wordt de projectorganisatie vormgegeven om de verbeteringen te realiseren.
  4. Borging Bij stap 4 gaat het om het vormgeven aan de permanente structuur die het datamanagement moet invullen. We willen immers dat de resultaten van de verbeterprojecten blijvend zijn. In onze aanpak proberen we bij het vormgeven aan deze permanente structuur, altijd aansluiting te vinden op de functies die er zijn binnen een klantorganisatie.
  5. Blijven verbeteren In stap 5 gaat het om het leren van de eerste 4 fasen en op basis daarvan nieuwe verbeteracties benoemen.
Meer weten? Neem contact op met Ed Stekelenburg Ed Stekelenburg

Wij gebruiken cookies.