Katoomba

Het BI platform

Katoomba is de standaard business intelligence (BI) omgeving voor elke organisatie en is door Blue-Mountain ontwikkeld vanuit 15 jaar BI-ervaring. De Katoomba dashboards zijn zowel beschikbaar in Microsoft Power BI als in QlikSense.


Vliegende start, snel bruikbare dashboards

Met Katoomba beschikt een organisatie over een volledige BI-omgeving met meer dan 150 standaard indicatoren. Verdeeld over herkenbare apps (modules) die voor de verschillende niveaus van de organisatie bruikbaar zijn. Binnen enkele weken kan elke organisatie al aan de slag met nieuwe dashboards die houvast geven bij het besturen van doelen en het rapporteren over de voortgang van de realisatie van doelen. Van financiën en strategie tot aan P&O. En niet onbelangrijk: de inhoud van de dashboards groeit mee met de BI-ontwikkeling van de organisatie. Met andere woorden, hoe datagedrevener de organisatie wordt des te slimmer worden ook onze dashboards.

De data

Voor de visuele weergave van indicatoren en rapportages, heeft Katoomba gegevens nodig. Veel gegevens zijn vastgelegd in een (primair) bronsysteem. Doorgaans registreert het bronsysteem niet alle relevante gegevens. De software van Katoomba vult dat op: gegevens van buiten het bronsysteem worden in Katoomba op een gebruiksvriendelijke manier vastgelegd. Daarbij koppelen wij met bijna elk soort softwaresysteem dat in gebruik is. De centrale vastlegging van data in Katoomba, voorkomt een wildgroei van Excel sheets.

Enkele voorbeelden van gegevens die Katoomba vastlegt:

  • Prognoses bij realisatiecijfers in het grootboek
  • Categorisering van een grootboekrekeningschema t.b.v. een geautomatiseerde winst en verliesrekening
  • Maandelijkse toelichting op vastgoedontwikkelingsprojecten

Katoomba kan voor de vastlegging van gegevens gebruik maken van geautomatiseerde koppelingen met elk willekeurig ander systeem. Een nieuw grootboekrekeningnummer in het primaire systeem is hiermee ook meteen zichtbaar in de invoerschermen van Katoomba. Bij de inrichting van Katoomba worden uitgebreide datavalidaties gedaan voordat de modules beschikbaar worden gesteld aan de eindgebruikers.

Katoomba voor woningcorporaties

Als aanvulling op de generieke dashboards heeft Blue-Mountain voor woningcorporaties gespecialiseerde dashboards ontwikkeld voor onderwerpen zoals vastgoed, verhuur, leefbaarheid en onderhoud. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze dashboards.

Meer weten? Neem contact op met Jasper Simmer Jasper Simmer

Wij gebruiken cookies.