Clinic 'Management in control'

Sturen op basis van data

Met de effectieve inzet van een  BI-oplossing als Katoomba wordt de dagelijkse realisatie van het ondernemingsplan geborgd op alle niveaus van de organisatie. Dit betekent allereerst dat het ondernemingsplan is vertaald naar meetbare KPI’s en mijlpalen. Meetbaar houdt vervolgens in dat bronnen waarin informatie wordt vastgelegd zijn ontsloten, medewerkers de informatie regelmatig en op correcte wijze bijwerken en managers afdelingsdashboards gebruiken om te sturen en om het gesprek met afdeling en MT effectief te kunnen voeren.

Bij veel organisaties is een brede adoptie van business intelligence zoals hierboven beschreven nog een stip op de horizon. Wil je als MT effectiever kunnen sturen op basis van data, dan biedt Blue-Mountain de clinic ‘Management in control’.

Inhoud van de clinic

Om een MT meer data gedreven te maken focust de clinic ‘Management in control’ zich zowel op de individuele MT leden als op het MT als geheel. Zodoende bestaat de clinic uit twee delen.

Het individuele deel

Het eerste deel bestaat uit een anderhalf uur durende sessie per MT lid. Dit betreft een één op één sessie met een strategisch consultant, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

Inventarisatie huidige situatie

  • Hoe stuur je momenteel? Hoe weet je of je op koers ligt?
  • Welke input gebruikt je momenteel? Naar welke informatie kijk je?
  • Wat zijn de belangrijkste KPI’s voor je afdeling? Wat zijn de normen per KPI?
  • Sluiten de KPI’s aan op het ondernemings- of afdelingsplan?

Samen naar de gewenste situatie

  • Samen jaardoelen vertalen naar KPI’s
  • Samen normen per KPI bepalen
  • Uitleg: hoe maak je prognoses
  • Uitleg: Hoe gebruik je een dashboard als input voor een team/afdeling overleg
  • Uitleg: Hoe gebruik je een dashboard als input voor een MT/bestuurlijk overleg
  • Even oefenen: presenteer het dashboard alsof de consultant het bestuur of je afdeling is

Het gezamenlijke deel

De strategisch consultant neemt deel aan een MT overleg waarin de MT leden het geleerde toepassen. Het MT overleg wordt afgesloten met praktische tips die kunnen worden toegepast bij toekomstige MT overleggen. Vervolgens worden de bevindingen uit de één op één sessies en het MT overleg door de consultant verwerkt in een BI-adoptierapport. Dit rapport en de bevindingen van de MT leden worden tijden een slotsessie integraal besproken waarna vervolgstappen kunnen worden gedefinieerd op basis van het BI-volwassenheidsmodel.

Kenmerken training

Voorkennis: Geen voorkennis benodigd
Locatie: In company
Duur: 1,5 uur per MT lid voor het individuele deel
1,5 uur voor gezamenlijke slotsessie
Prijs: € 400,- exclusief BTW per deelnemer
€ 2.495,- exclusief BTW voor het gezamenlijke deel*
Data: In overleg met deelnemers
Vervolgcursus: n.v.t.

(* deelname MT overleg, slotsessie MT en opstellen BI adoptie rapportage)

Wij gebruiken cookies.