Dashboards voor het onderwijs

Header Schoolplein

Iedere scholengemeenschap heeft tal van doelstellingen die behaald moeten worden. Is de kwaliteit van het onderwijs hoog genoeg, blijven we binnen gestelde financiële kaders en zijn medewerkers en leerlingen tevreden? Het daadwerkelijk monitoren van de realisatie van deze doelstellingen is in de praktijk vaak lastig. Zaken als onderwijskwaliteit zijn vaak maar op één moment in het jaar betrouwbaar inzichtelijk en integraal inzicht ontbreekt doordat informatie in verschillende systemen is opgeslagen. Business intelligence biedt de oplossing voor deze en vele andere uitdagingen.

Een integraal beeld voor scholengemeenschappen

Bij veel grote organisaties bevindt de benodigde informatie zich in verschillende systemen of zelfs deels in spreadsheets. Het verkrijgen van inzicht gaat dan vaak meer over het samenbrengen van de data in plaats van over het analyseren en interpreteren van de resultaten. Met de inzet van BI zorgt Blue-Mountain voor één centrale datawaarheid zodat de discussies niet meer gaan over de kwaliteit van de data, maar juist over de verkregen inzichten. Zo beschikt een controller bijvoorbeeld elke dag over een integraal financieel inzicht van een hele scholengemeenschap en zijn de prestaties op het gebied van onderwijskwaliteit zowel per school, als voor de hele gemeenschap continue inzichtelijk.

De voordelen van BI voor het onderwijs:

  1. Real-time inzicht in prestaties BI biedt onderwijsinstellingen een compleet, real-time overzicht van hun prestaties zoals bijvoorbeeld, de prestaties van leerlingen en de prestaties op het gebied van onderwijskwaliteit.
  2. Verbetering van de besluitvorming BI biedt onderwijsinstellingen het gereedschap en de inzichten op weloverwogen, objectief onderbouwde beslissingen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de inzet van middelen, het aannemen / opleiden van docenten, of het wijzigen van een curriculum.
  3. Doen van voorspellingen BI kan onderwijsinstellingen helpen om toekomstige problemen te voorspellen om hier vervolgens acties of nieuw beleid op te baseren. Zo kan bijvoorbeeld op basis van demografische en sociale ontwikkelingen de toestroom van nieuwe leerlingen worden voorspeld.

We maakten bij CVO-nwf al gebruik van rapportages op de gebieden financiën, HR en de kwaliteit van het onderwijs. Alleen waren dat aparte informatiestromen. Door deze bij elkaar te brengen in één dashboard, hebben we meer grip en zicht op hoe goed het gaat met de organisatie.

Directeur Servicecentrum

Dashboards voor het onderwijs

Alle dashboards voor onderwijsinstellingen op een rijtje:

Onderwijs specifiek

Onderwijskwaliteit (inspectienormen)
Leerlinginformatie
Risicoleerlingen
Verschillen-dashboard
Verschillen-analyse
Medewerkers- en leerlingen/ouder tevredenheid

Financieel

Spendanalyse
Financiën (Grootboek)
Incasso
Crediteuren

Overig

Strategisch dashboard
HRM
Datakwaliteit  
Personeelsontwikkelling
Mijlpalen

Standaard dashboards met ruimte voor maatwerk

Bij Blue-Mountain bieden we een groot aantal standaard dashboards waarmee we elke organisatie snel op weg kunnen helpen. Maar meer dan 15 jaar ervaring in de business intelligence heeft ons geleerd dat elke organisatie zijn eigen informatiebehoefte heeft. Zo zal voor een vastgoed organisatie in het Noorden van het land aardbevingsinformatie heel relevant zijn, terwijl daar in het zuiden geen behoefte aan is. Ook wanneer een organisatie meer data gedreven wordt en managers meer gaan sturen op basis van dashboards, zien we dat er vaak een meer specifieke informatiebehoefte ontstaan.

Voor Blue-Mountain is de waarde die een organisatie uit haar dashboards haal leidend. Voldoet een standaard dashboard (net) niet aan de informatiebehoefte, dan passen we deze aan zodat een organisatie optimaal kan sturen en analyseren. Ook het realiseren van dashboards voor geheel nieuwe onderwerpen is voor ons bijna dagelijkse kost.

Uitgelicht: Het onderwijskwaliteit-dashboard

Binnen het onderwijs-dashboard worden de prestaties in het kader van de onderwijsinspectie-indicatoren gepresenteerd. De onderliggende registraties op deze indicatoren zijn samen met de klant gedefinieerd en de uitkomsten zijn gevalideerd, zodat de resultaten ook daadwerkelijk een correct beeld geven van de prestaties. Met behulp van dit dashboard kunnen onze klanten:

  • Eerder inzichtelijk krijgen hoe er wordt gescoord op de onderwijsinspectie-normen (in plaats van te moeten wachten op de Onderwijskaarten in het voorjaar).
  • Sneller bepalen welke streefwaarden zouden moeten gelden voor het lopende schooljaar en daar in combinatie met het dashboard ‘risicoleerlingen’ actief op prognosticeren en bijsturen.
  • Doorklikken naar onderliggende detailinformatie omtrent zittenblijvers / niet-geslaagden / etc.

Uitgelicht: Het risicoleerlingen-dashboard

In het risicoleerlingen-dashboard wordt de huidige stand van zaken getoond omtrent leerlingen met een reële kans op blijven zitten. Alle cijfers worden elke nacht ververst en zodoende kan men met behulp van dit dashboard binnen één oogopslag zien in welke locatie, studiestroom, leerjaar, klas, of profiel veel risicoleerlingen zitten. Het aantal tekortpunten wordt daarbij per leerling aangegeven en er kunnen tevens analyses gemaakt worden op (bijvoorbeeld) aantal tekortpunten per vak. Op deze manier heeft men altijd een bijgewerkt risicoleerlingen-overzicht, op basis van de laatst ingevoerde cijfers vanuit de bron. Met behulp van dit dashboard kunnen onze klanten:

  • De laatste stand van zaken bekijken omtrent leerlingen die een verhoogde kans hebben om te blijven zitten op basis van de huidige prestaties gedurende het leerjaar. Dit kan dienen als input voor rapport- en overgangsvergaderingen.
  • Analyses maken in doorsnedes om te onderzoeken waar het risico op slechte prestaties het hoogste is. Bijvoorbeeld per locatie, studiestroom, leerjaar, klas of vak.

Schrijf je in voor een gratis webinar!

We organiseren regelmatig webinars waarbij we je in een half uurtje meenemen in onze oplossingen voor het onderwijs. Wil je zo'n webinar bijwonen? Laat dan hiernaast je e-mail adres achter. We laten je dan zo snel mogelijk weten wanneer het volgende webinar zal plaatsvinden. 

Waarom Blue-Mountain

Blue-Mountain ondersteunt onderwijsorganisaties in het beter (be)sturen met behulp van business intelligence. We zijn gespecialiseerd in het werkend krijgen van BI binnen zowel kleine als grote organisaties. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor de techniek, maar juist ook voor wat wij 'de zachte kant' noemen. Met onze aandacht voor onder andere BI adoptie zorgen wij ervoor dat de dashboards op een goede wijze in gebruik worden genomen en direct van meerwaarde zijn voor de organisatie.

Klantcase: BI bij de scholengemeenschap CVO-nwf

Benieuwd wat de scholengeemschap CVO-nwf wil bereiken met de inzet van business intelligence en hoe zij de samenwerking met Blue-Mountain ervaren? Lees dan nu het interview met de directeur van het Servicecentrum van CVO-nwf. 

Wil je weten wat Blue-Mountain voor jou kan betekenen op het gebied van inzichten in bijvoorbeeld onderwijs kwaliteit? Neem dan contact op met ons, dan plannen we snel een afspraak in! 

Wij gebruiken cookies.

Webinar2