Robot And Human On Keyboard

Active Intelligence

De informatie komt naar je toe!

Active Intelligence is de next step in BI. Het zorgt ervoor dat inzichten naar medewerkers worden gebracht op de juiste plek en op het juiste moment en zelfs direct vertaald in acties. Waarbij de juiste plek geografisch kan worden geïnterpreteerd (een medewerker loopt in een wijk), maar ook als een platform of toepassing waarmee wordt geïntegreerd zoals Microsoft© Teams of een ERP systeem.

Een van de doelen van Active Intelligence is de adoptie van het werken met informatie binnen een organisatie te verhogen. Doordat inzichten naar de medewerkers worden gebracht, in plaats van dat zij op zoeken moeten gaan naar informatie, wordt het werken met data laagdrempeliger en toegankelijk voor iedereen in een organisatie.

Vormen van active intelligence

Brengen versus halen

Informeer collega’s automatisch zodra een onderwerp aandacht behoeft of informatie voor hen van meerwaarde kan zijn zoals:

Alle medewerkers van een KCC ontvangen elke maandag automatisch een mail met daarin informatie over hoe hij/zij heeft gepresteerd ten opzichte van de normen en de totale afdeling.

Elk kwartaal wordt volledig automatisch een rapportage gegenereerd voor het bestuur en toezichthouders inclusief toelichtingen.

Zodra een norm (bijna) wordt overschreden verstuurt het BI platform een notificatie via mail, Microsoft Teams of zelfs naar een smartwatch.

Integratie van informatie

Integratie van dashboards of KPI's in een platform wat reeds door de organisatie of afdeling wordt gebruikt. Bijvoorbeeld het opnemen van dashboards in een Microsoft Teams kanaal.

Integratie met een taak/zaak systeem of een ERP systeem waarop het BI platform actief taken aanmaakt wanneer een KPI aandacht behoeft.

Voorbeeld 1: Active Intelligence in het onderwijs

Stel: Een onderwijsinstelling volgt in een dashboard de aanwezigheid en afwezigheid van leerlingen. Hierbij is in het BI platform een norm vastgelegd met betrekking tot de maximaal gewenste hoeveelheid afwezigheid per jaar. Zodra deze norm overschreden dreigt te gaan worden ontvangt bijvoorbeeld de mentor een notificatie op zijn/haar smartwatch, een email of er wordt zelfs een taak aangemaakt in bijvoorbeeld outlook of het leerling volg systeem. De mentor wordt dus actief geïnformeerd over de dreigende overschrijding en hoeft niet elk dag het dashboard te raadplegen. Uiteraard kan vanuit alle notificatievormen worden doorgeklikt naar het dashboard om alsnog een gedetailleerde analyse uit te voeren.

 

Voorbeeld 2: Active intelligence bij een woningcorporatie

Anne werkt op bij een woningcorporatie als onderhoudsmedewerker. Ze rijdt de hele week van adres naar adres en haar focus ligt begrijpelijkerwijs niet op het wekelijkse inloggen op een business intelligence platform. Ze logt wel elke dag even in op het social intranet van de corporatie om te kijken of er die dag nog bijzonderheden zijn geweest. Doordat het BI platform is geïntegreerd met het social intranet ziet zij op dat moment direct de status van een aantal belangrijke KPI’s. Als aanvulling daarop ontvangt ze elke vrijdag een email met daarin informatie over hoe zowel zij, als de gehele afdeling die week hebben gepresteerd.

Meer weten over Active Intelligence?

Laat hieronder je e-mail adres achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Of neem direct contact op via:

Wij gebruiken cookies.