15 jaar Blue-Mountain

We spreken met de 4 aandeelhouders van Blue-Mountain: Michiel Brinksma, in 2006 één van de oprichters van Blue-Mountain en nog steeds bij het bedrijf werkzaam, Teun Marsman, Jeroen Wennekes en Ed Stekelenburg.

Michiel, wat was voor jou de reden Blue-Mountain te beginnen?

Ik deed op inhuurbasis als consultant advieswerk voor corporaties maar ook bij softwareleverancier NCCW. Ik zag in die tijd corporaties zich snel verder digitaliseren maar tegelijkertijd worstelen met het ordenen van hun informatievoorziening. Daar hebben we destijds een afstudeeronderzoek naar laten doen door een student van de Rijksuniversiteit Groningen. Daaruit kwam naar voren dat vrijwel alle corporaties wel de noodzaak zagen van een goed rapportagesysteem, maar nog niets hadden en zoekende waren hoe dit aan te pakken. Het was ‘rommelen in excel’. Business intelligence (BI) was als vakgebied nog niet ontwikkeld in de corporatiesector en ik wilde corporaties daar graag bij helpen. Bij mij kroop het ondernemersbloed en zo ontstond Blue-Mountain. Samen met een zakenpartner wilde ik een mooi bedrijf neer zetten dat mensen centraal zet en de software als een dienend middel ziet om mensen van goede informatie te voorzien. Mooi om te zien dat dit nog steeds een leidend beginsel is binnen ons bedrijf. ‘Mensgerichte BI implementaties’ zoals we dat destijds al noemden.

Hoe heb je BI zien veranderen bij woningcorporaties?

Door de hiervoor al genoemde toename van de digitalisering, was er ook een enorme groei van de hoeveelheid data. De behoefte aan ordening daarvan werd steeds groter Data moest informatie worden. Daarnaast is er de afgelopen 15 jaar sprake van een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van corporaties. En dat betekent voor steeds meer corporaties ook dat zij steeds beter willen besturen met goede en betrouwbare informatie. De plicht tot verantwoorden geeft een extra prikkel aan een toenemend belang van BI.

Jeroen, waar kunnen corporaties zich verbeteren op gebied van informatievoorziening?

De verbetering zit met name op het vergroten van de affiniteit met het omgaan met data. En dan zit de verbetering niet zozeer op de techniek maar name op  de manier waarop de techniek door de mensen optimaal kan worden benut.  Corporaties gebruiken informatie momenteel vooral op het gebied van verantwoorden maar er liggen zoveel mogelijkheden/kansen op het te gebruiken voor beter sturen. De ontwikkeling van standaarden gaat nu best hard en dat gaat helpen en dat maakt dat corporaties steeds minder tijd hoeven te besteden aan het verkrijgen van de juiste informatie. De focus kan daarmee op wat je met al deze waardevolle informatie gaat doen.  De kans om data voor je te laten werken zal alleen worden benut als je die kans ziet en de organisatie daarop inricht.

Teun, wat zijn de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van BI?

BI zal er voor zorgen dat steeds meer medewerkers eigenaar kunnen worden van bepaalde te behalen resultaten. Door hen de benodigde data op het juiste moment beschikbaar te stellen kunnen ze gerichter aan de slag en kunnen ze op elke gewenst plek hun eigen te behalen resultaten monitoren en besturen.

Ook predictive BI (met AI) zal een hoge vlucht gaan nemen. Delen van data, via alle mogelijke platforms, zal algemeen goed gaan worden bijvoorbeeld om beleidsvoorspellingen te kunnen doen en vergelijkingen te kunnen uitvoeren op allerlei taken en resultaten.

Teun, wat betekenen deze ontwikkelingen voor de competenties binnen Blue-Mountain?

Ik denk dat wij de komende jaren nog meer kennis zullen hebben van innovatieve en slimme koppelingen met alle mogelijke databronnen. Vooral in de (semi) publieke sector zal data uitwisseling tussen organisaties een grote vlucht nemen waardoor AI- en voorspellende modellen ons beter in staat stellen om datagedreven te werken. New datawarehousing is één van die ontwikkelingen. Ook onze kennis op het gebied van artificial intelligence en data science zal gaan toenemen, altijd met als doel informatie beter te ontsluiten en betrouwbaar te maken. Op het gebied van voorspellende informatie liggen daar hele nieuwe en ook grote uitdagingen.  

Ed, waarin onderscheidt Blue-Mountain zich van andere BI-bedrijven?

Blue-Mountain zet niet alleen een BI-systeem neer. Wij zetten niet alleen een stuk software neer maar wij helpen de klant actief zich te ontwikkelen en steeds beter informatie te managen en deze in te zetten om benoemde resultaten te behalen en daar transparant over te kunnen rapporteren. Blue-Mountain is dan ook niet alleen een IT bedrijf maar ook een adviesbedrijf dat klanten het optimale uit de geleverde software wil laten halen.  

Jeroen vult aan: Maar ook onze bedrijfscultuur heeft eigen kenmerken. We houden van hard werken, stimuleren creativiteit, zijn nieuwsgierig naar hoe we steeds beter onze klanten kunnen helpen, leren continu en hebben plezier in het samen werken.  Met altijd oog voor het resultaat is de weg naar het resultaat zeker zo belangrijk. . We geven binnen Blue-Mountain veel ruimte aan creativiteit met focus op onze doelstellingen. De groei van ons bedrijf wordt gevoed door deze creativiteit en dat wordt door zowel onze collega’s als onze klanten erg gewaardeerd.

We krijgen vaak te horen dat klanten het erg leuk vinden als we er zijn (nu veelal vanaf afstand uiteraard) omdat we met passie voor het vak met veel energie samen met de klant bewegen naar continue verbetering. De successen vieren we graag met onze klanten.

Ed, hoe zie je de toekomst van Blue-Mountain?

We zullen blijven groeien, niet alleen in de corporatiesector maar ook in andere markten. We worden de komende jaren nog actiever op het gebied van datamanagement en zullen ook op het gebied van predictive BI gaan groeien. We hebben Blue-Mountain daarom ook op meerdere niveaus versterkt, ook op het niveau van de aandeelhouders. Dat is gedaan om  vanuit het eigenaarschap de groei goed te kunnen leiden en in de aandeelhoudersvergadering een breed spectrum aan kennis en ervaring aanwezig te hebben.

Michiel, gaat Blue-Mountain haar 15 jarig bestaan nog luister bijzetten met een feestje?

Ja dat gaat zeker gebeuren, als het weer kan doordat we Corona onder controle hebben. Dan gaan we meer dan 1 drankje doen, met onze medewerkers en met onze relaties. Want daar ligt de basis voor ons succes, een bevlogen groep medewerkers die met plezier samenwerkt met onze klanten. Want als bedrijf dat met IT bezig is realiseren wij ons maar al te goed dat het ook in deze business om mensen draait.

Wij gebruiken cookies.