Acceptatiegraad in een overspannen markt

Image (7)

In onze rubriek ‘dataweetjes’ duiken we elk kwartaal in de data van onze klanten  om nieuwe inzichten te verkrijgen, vragen te beantwoorden of een onderzoek te doen. Ons eerste dataweetje gaat over de acceptatie- en weigeringsgraad in de huidige overspannen markt. Accepteren mensen sneller een woning nu het aanbod zo laag is, zien we geen verandering van gedrag, of wordt men juist kritischer? Lees hieronder verder voor het antwoord op deze vraag.

De woningmarkt laat grote tekorten zien, in de koopsector maar zeker ook als het gaat om sociale huurwoningen. Voor die laatste categorie is het aantal woningzoekenden de laatste jaren gegroeid. Het aantal beschikbare en aangeboden woningen groeit niet of nauwelijks en kan in regio’s met weinig nieuwbouw zelfs dalen door een afname van de mutatiegraad.

Je zou mogelijk de verwachting kunnen hebben dat woningzoekenden in een dergelijke markt sneller een aangeboden woning accepteren. Maar op basis van de door ons onderzochte data ontstaat een gedifferentieerd beeld.

  • Allereerst zien we dat er verschillen zijn. Er zijn woningcorporaties die een toename zien van het aantal weigeringen en er zijn woningcorporaties die juist een afname daarvan zien.
  • Ten tweede zien we dat in beide gevallen het gaat om slechts geringe veranderingen: zowel de toename als de afname van weigeringen is zeer gering (enkele procentpunten).
  • Ten derde zien we dat er een enorme volatiliteit is inzake het aantal weigeringen. Een woningcorporatie kan een periode een toename van weigeringen hebben maar daarna net zo makkelijk weer een periode met een afname.

De conclusie mag dan ook zijn, op basis van ons beperkte onderzoek, dat de overspannen woningmarkt slechts een geringe impact lijkt te hebben op de acceptatiegraad van de aangeboden woningen. Maar dat sluit niet uit dat er periodes kunnen zijn dat dit wel zo is. Aan te bevelen is dat een woningcorporatie dit goed gaat monitoren want sommige woningtypen (of complexen en prijsklassen) kunnen wellicht wel meer invloed ondervinden van de krappe woningmarkt waardoor bezien moet worden of maatregelen mogelijk en nodig zijn.   

Meer weten? Neem contact op met Ed Stekelenburg Ed Stekelenburg

Wij gebruiken cookies.