Besturen om te verantwoorden of verantwoorden over besturen

14 juli 2021

Business intelligence neemt ook bij woningcorporaties een hoge vlucht. Steeds meer zijn ook zij doende hun datagedrevenheid te verbeteren en worden datateams opgetuigd en wordt een business intelligence systeem aangeschaft om vanuit betrouwbare data ook de juiste informatie te genereren. Tot zover alleen maar goed nieuws.

Het minder goede nieuws is dat menigmaal de datagedrevenheid vanuit een zeer beperkte en zelfs reactieve scope een impuls krijgt. Besturen (en datagedreven worden) om te verantwoorden noem ik dat. De datagedrevenheid wordt dan voornamelijk geprikkeld vanuit externe partijen die de woningcorporatie vragen verantwoording af te leggen over hun beleid en activiteiten. Dat geeft een smalle scope voor het opzetten van een goed datamanagementsysteem en vult het business intelligence systeem met vooral informatie die toezichthouders vragen. De link met de eigen business van de woningcorporatie is dan heel dun. Het risico daarbij is dat de eigen organisatie de datagedrevenheid alleen maar ziet als een verantwoordingsmiddel en niet als het middel waarmee de eigen business de perfecte ondersteuning krijgt op het gebied van de informatievoorziening.

Ons advies

Advies aan woningcorporaties: schaf geen business intelligence systeem aan alleen om te kunnen verantwoorden aan toezichthouders. Met een dergelijk smalle scope zal het BI-systeem nooit de impuls geven aan de business, de operationele teams, om hun werk beter te doen vanuit een goede informatievoorziening. Uiteindelijk is dan alleen de controller nog blij met het systeem terwijl het systeem in de teams als een last wordt ervaren.

Beter is het dan ook om datagedreven te worden om de business beter te laten presteren. En pas daarnaast krijgt de datagedrevenheid een rol om goed te kunnen verantwoorden, intern en extern. Dit is verantwoorden over een deel van het domein van besturen. De business leidend laten zijn geeft een brede scope op de inhoud van datamanagement- en BI-systeem en stimuleert de woningcorporaties om de eigen ambities voorop te zetten bij een traject van meer datagedreven worden. En, als uit die ambities ook de indicatoren zijn te halen waarover verantwoording afgelegd moet worden, zal dat verantwoorden niet als een last ervaren worden maar als een logisch onderdeel van waar de teams aan werken.  

Advies aan woningcorporaties: maak als management een krachtige keuze voor datagedrevenheid om beter te kunnen besturen op de gehele scope van beleid en activiteiten. Kies pas aanvullend voor goed kunnen verantwoorden passend bij de vraag van interne en externe toezichthouders. Een dergelijke keuze zorgt ervoor dat de operationele teams zich gaan verbinden aan heldere prestaties en datagedrevenheid als een middel gaan zien om grip te krijgen op de te leveren prestaties.       

"Maak als management een krachtige keuze voor datagedrevenheid om beter te kunnen besturen op de gehele scope van beleid en activiteiten"

Ed Stekelenburg

Wij gebruiken cookies.