Control en business intelligence gaan hand in hand

27 februari 2019 door Ed Stekelenburg Ed Stekelenburg

De functie van Controller is bij de meeste woningcorporaties ingevuld. Mede gestimuleerd door de vernieuwing van de Woningwet en de Governancecode. En dat is een goede zaak. Met de Controller heeft onder andere de raad van toezicht van de woningcorporatie, een onafhankelijke " uitkijkpost " binnen de corporatie. De Controller kan toezien op de naleving van wet- en regelgeving, ook inzake een goede governance, en kan het sluitstuk zijn op een systeem van risicobeheer. Daarnaast kan de controller natuurlijk ook de effectiviteit van beleid aanjagen en kritisch zijn op het niveau van efficiency en kapitaalsbenutting van de corporatie.


Een breed en zeer belangrijk werkveld. Zo belangrijk dat een goede invulling van dit werkveld eigenlijk pas begint bij de aanstelling van een Controller. Eén van de belangrijke steunfactoren voor een succesvolle Controller, is de aanwezigheid van een goed systeem voor business intelligence. Een systeem dat het mogelijk maakt beleidsdoelen, risico's en vanuit wetgeving gestelde normen, te monitoren en er ook rapportages over op te stellen. Daarnaast kan een goed systeem voor business intelligence de basis leggen voor het verbreden van het eigenaarschap binnen de woningcorporatie voor de genoemde doelen, risico's et cetera. Het dient immers ook de managers en de medewerkers.


Een stevige controlfunctie is een mooie volgende stap in de professionalisering van de woningcorporaties. Deze functie aanvullen met een goed systeem voor business intelligence geeft de Controller ook een tool om de hoge verwachtingen waar te kunnen maken.

Wij gebruiken cookies.