Data-nieuwsgierigheid onmisbaar voor de manager

11 april 2019

De toenemende digitalisering zorgt ook voor een enorme groei van de beschikbare data binnen woningcorporaties. Dat gegeven zou elke manager moeten prikkelen om nieuwsgierig te zijn naar de inhoud van deze schatkamer. Want met een goede visie op de samenhang tussen de doelen van de organisatie, de digitale inrichting van processen en de behoefte aan informatie, ontstaat er inderdaad de genoemde schatkamer vol verrassende vondsten.


Het moet wel duidelijk zijn dat van die schatkamer vol prachtige data, alleen sprake zal zijn als er een goede informatie-organisatie is neergezet die in staat is de hiervoor genoemde samenhangende visie te implementeren. Een Informatiemanager en een data-analist zijn voorbeelden van die goede informatie-organisatie. Een goed systeem van business intelligence is een ondersteunende randvoorwaarde.


Maar met alleen een informatie-organisatie zal de schatkamer vol informatie niet effectief benut worden. Er is ook een cultuur nodig van data-nieuwsgierigheid, binnen de gehele woningcorporatie. De managers zullen daar de cultuurvormers van moeten zijn. Zij hebben immers direct baat bij een goed gebruik van data om hun doelen te kunnen monitoren en omgevingsontwikkelingen te kunnen analyseren. Managers zullen in hun ontwikkeling moeten laten zien aan te sluiten bij de digitaliserende samenleving. Data-nieuwsgierigheid is een eis die gerust gesteld mag worden aan de manager in dat ontwikkelproces.

Wij gebruiken cookies.