De 3 pijlers voor een sterk IT-beleid

Header 3 Pijlers Datagedreven Organisatie Def

17 oktober 2022 door Ed Stekelenburg Ed Stekelenburg

Pas op met het maken van een IT-plan met een te beperkte scope. In een digitaliserende samenleving waarin organisaties in een snel tempo meer datagedreven willen worden, is dat een grote valkuil. Probeer je scope juist breed te houden, op deze manier vergroot je de mogelijkheden voor je organisatie. 

Waar moet een IT-beleidsplan aan voldoen 

Een IT-beleidsplan gaat natuurlijk al lang niet meer over enkel de ontwikkeling van het applicatielandschap. Deze beperkte technische invalshoek is old school. Daarnaast gaat het beleidsplan natuurlijk ook over hoe IT de strategie en operatie ondersteunt en versterkt. Daarnaast gaat het plan over de gewenste informatievoorziening. Niets nieuws zou je denken, maar juist op dat punt is nog té vaak te zien dat de diepgang in het gemaakte IT-plan ontbreekt. Wil je als organisatie datagedreven worden, dat vraagt naast digitalisering om een duidelijke visie op data management en business intelligence. Uiteraard dient de organisatie dan ook vanuit deze visie te werken, om het IT-plan goed uit te kunnen voeren.   
Verbinding tussen presta
ties leveren en informatiebehoefte 

De visie op data management moet onder andere gaan over hoe je data wilt opslaan. Daarbij zie ik de beweging naar de cloud als een vanzelfsprekendheid, de rol van een datalake en hoe je de opgeslagen data makkelijk en snel kunt ontsluiten. Natuurlijk moet je ook een visie hebben op het managen van de kwaliteit van data en hoe je als organisatie het data management gaat inrichten. Bij business intelligence zal de visie zaken moeten behandelen als de koppeling tussen de prestaties die de organisatie wil leveren en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte, hoe het eigenaarschap ingevuld wordt van deze prestaties maar ook van de informatieverzameling daarbij en natuurlijk moet de visie richting geven aan het verder groeien in volwassenheid betreffende business intelligence en welke organisatie dat in kan vullen.  

De pijlers van datagedreven werken  

 De onderdelen van een visie moeten vanzelfsprekend in een IT-beleidsplan goed uitgewerkt zijn. Met andere woorden, een goed IT-plan zorgt voor een visie en uitwerking op de drie pijlers van datagedreven werken: digitalisering, data management en business intelligence. Met op alle onderdelen veel aandacht voor de menselijke factor van de techniek. Want meer datagedreven worden gaat alleen lukken als de mensen in een organisatie er de waarde van inzien en de kennis en vaardigheden ontwikkelen om inhoud te geven aan de organisatie. Laat dat niet het sluitstuk zijn van het IT-plan, maar een vierde pijler waarop je datagedreven organisatie gebouwd wordt. 

Meer weten? Neem contact op met Ed Stekelenburg Ed Stekelenburg

Wij gebruiken cookies.