Goede informatie als bouwsteen voor het realiseren van de strategie

9 november 2019 door Ed Stekelenburg Ed Stekelenburg

Woningcorporaties hebben in de kern van hun strategie een set doelen die zij willen realiseren. Een aantal van de doelen is van enorme maatschappelijke relevantie. Maar relevant is dan ook vaak complex. Want hoe concretiseer je nu precies een doel op het gebied van leefbaarheid? Of inzake betaalbaarheid? Doelen die vaak alleen te concretiseren zijn na het goed benoemen van een normatief kader op basis waarvan het doel voorzien kan worden van meetbare resultaten.


Maar dan ben je er nog niet. Want als het abstracte doel vertaald is in een concreet en ook meetbaar doel, moet er wel data beschikbaar zijn die omgezet kan worden in bruikbare informatie. Want zonder deze informatie is het bijna onmogelijk de realisatie van de doelen te monitoren en te beoordelen. En van tijdig bijsturen op de doelen is dan natuurlijk ook geen sprake.


Bij het formuleren van een inspirerende (maar vaak abstracte) strategie, is het dan ook zaak de hoofddoelen te vertalen in concreet meetbare kleinere doelen, maar daarbij direct te bezien of de benodigde data ook beschikbaar is om de doelrealisatie te kunnen volgen. Feitelijk krijgt de informatiehuishouding een toets op het kunnen genereren van de benodigde data. Dat is oud nieuws maar helaas niet altijd even "goed gelezen nieuws ".


In een traject waarin een nieuwe strategie geformuleerd wordt, is het dan ook belangrijk om ook de informatiecomponent een rol te laten spelen. Dat voorkomt frustratie bij het later tot uitvoering willen brengen van de nieuwe strategie. Prestatie- en informatiemanagement spelen dus al een rol bij het formuleren van de strategie. Dat uit zich in een volwassen systeem voor Business Intelligence.

In een traject waarin een nieuwe strategie geformuleerd wordt, is het dan ook belangrijk om ook de informatiecomponent een rol te laten spelen.

"In een traject waarin een nieuwe strategie geformuleerd wordt, is het dan ook belangrijk om ook de informatiecomponent een rol te laten spelen."

Wij gebruiken cookies.