Informatievoorziening borgen? Kies voor een datalake!

Lake 6278825 1920

Nu organisaties sterk gedigitaliseerd zijn, beschikken zij over steeds meer data. En organisaties zien ook vaker de waarde en het nut van deze data, daarvan valt immers informatie te maken die het sturen en besturen effectiever maakt. Maar hoe borg je nu de continuïteit van je informatievoorziening terwijl je applicatie- en informatielandschap aan continue veranderingen onderhevig is?

Nu het inzicht er is dat data van groot belang is, is er ook meer belangstelling voor de opslag, toegankelijkheid en continuïteit van de beschikbaarheid van data. Het creëren van een onafhankelijke, centrale opslaglocatie voor alle (ruwe) data staat dan ook bij steeds meer organisaties op de agenda. Een dergelijke vorm van dataopslag noemen we in de business intelligence een datalake. 

"A data lake is a system or repository of data stored in its natural/raw format, usually object blobs or files." 
- Wikipedia

Dat datalake is nodig om aan de ene kant snel de ruwe data beschikbaar te hebben voor met name spontane en minder gestructureerde informatieverzoeken. Aan de andere kant is het datalake weer de basis om een datawarehouse te bouwen voor de meer gestructureerde informatieverzoeken (zoals die in de business intelligence schil zijn vastgelegd) Het streven naar een goed en toegankelijk datalake is logisch en zelfs nodig, omdat met een datalake de continuïteit van de informatievoorziening wordt geborgd.  

Maar we zien helaas nog te vaak dat organisaties zich laten verleiden om met verschillende softwareleveranciers ook verschillende datalakes te realiseren: bij elke applicatie een eigen klein datalake.  

Het succes van een BI platform staat of valt bij het vertrouwen in de kwaliteit van de informatie en dus de data.

Jasper Simmer Jasper Simmer

Hoe goed bedoelt dit ook is, het is niet de weg om goed toegang te krijgen tot je eigen ruwe data en zeker niet de weg om een effectief datawarehouse in te richten. Door al deze losse lakes, heb je meerdere bronnen waaruit de informatie komt. Ze kunnen niet met elkaar communiceren waardoor integraal inzicht ontbreekt. Met al die kleine datalakes via verschillende softwareleveranciers, creëer je dus meerdere datawaarheden naast elkaar of zelfs dubbele data. Op deze manier wordt de informatie en/of inzicht onbetrouwbaar. En wat als een expertsysteem een keer wegvalt? Dan is je data ook weg en mis je informatie: je bent je overzicht kwijt en wat je ziet, is onbetrouwbaar.

 

 

Kies voor één datawaarheid  

Grip op je data krijg je door alle data op één centrale en onafhankelijke plek samen te laten komen. Hiermee borg je de continuïteit van je data, ook wanneer je bijvoorbeeld wisselt van ERP leverancier. Kies voor het beheer van je datalake altijd voor een onafhankelijke partij die full focus heeft op business intelligence. Doe dat bij voorkeur niet met één van de leveranciers van je softwareapplicaties, maar met een partij die gespecialiseerd is in datamanagement en business intelligence. Die weet namelijk hoe je organisaties optimaal steunt in het toegankelijk maken van data en het maken van informatie. 

Zorg goed voor je data

Samengevat: zorg goed voor je data nu en in de toekomst! Je wilt voorkomen dat je de mogelijkheid mist om integraal zicht te (blijven) houden. Je wilt rapporteren en analyseren op gegevens die betrouwbaar zijn. Verzamel de data vanuit alle digitale bronnen (of op z’n minst vanuit de belangrijkste bronnen), in één datalake. Houd de regie over alle ruwe data, dan heb je altijd toegang tot je informatie. 

Kies je voor een datalake dan biedt Blue-Mountain volledige ontzorging: van een datalake-scan tot aan de datalake inrichting, datalake management en training. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met ons, we praten je graag bij en laten zien wat de mogelijkheden voor jouw organisatie zijn.   

Download hier het gratis e-book

Download hier het gratis e-book

Dit boekje is speciaal voor woningcorporaties om de grip op deze prestaties te verbeteren door data in te zetten. Download nu dit boek en maak direct gebruik van alle handige tips! 

Wij gebruiken cookies.