Met goede data kan generiek beleid aangevuld worden met maatwerk

20 maart 2018 door Ed Stekelenburg Ed Stekelenburg

Woningcorporaties hebben beleidsdoelen die er veelal op gericht zijn al hun huurders te dienen. Voorbeelden daarvan zijn het huurbeleid (vaststellen jaarlijkse huurverhoging) en het portefeuillebeleid (vaststellen samenstelling en beprijzing woningvoorraad). Hoe goed dit generieke beleid ook is ingevuld, het is maar deels effectief als het getoetst wordt aan het verlichten van de " betaalbaarheidspijn " (van te hoge woonlasten) waar vele huurders mee te maken hebben.


Generiek beleid dient daarom aangevuld te worden met maatwerk dat gericht is op het verlagen van de woonlasten bij de individuen die de meeste pijn hebben. Maar dan moet de woningcorporatie wel meer weten van de eigen huurders (met inachtneming van privacyregels natuurlijk) en van de eigen woningen, bij die laatste met name als het gaat om de energielasten van elke woning.


Een datahuishouding die er op gericht is niet alleen generiek beleid te ondersteunen maar ook individueel maatwerk met goede informatie kan ondersteunen, is nodig en ook mogelijk. De benodigde data is deels al in bezit en voor een ander deel zal de huurder gevraagd moeten worden gegevens aan te leveren, in zijn eigen belang.


Naast een goede datahuishouding zullen woningcorporaties een slag dieper moeten gaan als het gaat om het benoemen van KPI's die de kernprestaties weergeven. Een KPI over huurachterstand moet niet alleen de omvang van de betaalachterstand meten (belang woningcorporatie) maar ook meten hoeveel huurders recidiveren in een huurachterstand. Het is in het belang van de corporatie en de huurder dat de recidive als een belangrijk signaal wordt gezien van structurele problemen bij de desbetreffende huurder waardoor als oplossing aan meer gedacht moet worden dan aan de zoveelste betalingsregeling. Goede data en goede KPI's gaan hand in hand om de woningcorporatie effectiever in haar beleid te laten zijn. Naast het verbeteren van de efficiency en de transparantie immers één van de top-issues voor woningcorporaties.

Wij gebruiken cookies.