Optimalisatie interne controle bij de VRD

3 augustus 2021 door Teun Marsman Teun Marsman

Nederland kent 25 zogenaamde veiligheidsregio’s. Binnen een veiligheidsregio werken verschillende besturen en diensten samen op het terrein van onder andere veiligheid, openbare orde en brandweerzorg. Blue-Mountain is  aan het begin van dit jaar samen met de Veiligheidsregio Drenthe een project gestart voor de optimalisatie van de interne controle. Vanwege de omvang is het project onderverdeeld in verschillende deelprojecten die één voor één worden uitgevoerd. 

De werkzaamheden in het kader van de interne controle bestonden bij deze veiligheidsregio voor een groot deel uit het verzamelen van gegevens in plaats van het analyseren daarvan. Bij het eerste deelproject lag de focus dan ook voornamelijk op het verbeteren van het proces van het verzamelen van de data in het kader van de interne controle. Door de processen en de dashboards slimmer en efficiënter in te richten, wisten we het proces van dataverzameling te verbeteren en verregaand te vereenvoudigen.

Maar ook het analyseren van de gegevens was een tijdrovende klus. Om ook op dit vlak een verbeterslag te maken werd in kleine stappen een controle- dashboard ingericht. In de eerste fase lag de focus op het inrichten van diverse uitvallijsten op basis van gegevens uit Timetell. In de fase daarna zijn gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) en het Brandweer Oefenlogboek toegevoegd en met elkaar in verband gebracht. Dit heeft geleid tot veel sneller beschikbare analyses, die ook veel nieuwe inzichten gaven doordat data in nieuwe combinaties beschikbaar kwam.

Het eindresultaat van het eerste deelproject is een dashboard waarbij de focus is verschoven van het verzamelen van data, naar het daadwerkelijk analyseren van data om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Meer weten? Neem contact op met Michiel Brinksma Michiel Brinksma

Wij gebruiken cookies.