Raad van Toezicht sterker met kennis van ICT

Image (3)

3 februari 2019

Woningcorporaties hebben veel werk gemaakt van het verhogen van de kwaliteit van hun intern toezichthoudend orgaan, de raad van toezicht. Profielen van de toezichthouders zijn verbeterd en ingevuld met een grotere differentiatie van gevraagde kennis en ervaring, de eisen zijn daarbij verhoogd en er is het PE-puntenstelsel gekomen om de benoemde toezichthouders een extra stimulans te geven om te werken aan het voortdurend vernieuwen van hun eigen kennis.

Maar maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en als we kijken naar de digitalisering van onze samenleving, zelfs zeer snel. Woningcorporaties hebben vanzelfsprekend ook te maken met deze versnelling van de digitalisering. Van huis uit zijn woningcorporaties meestal " late adapters " maar desondanks hebben zij de afgelopen jaren stappen gezet om aansluiting te vinden bij de digitalisering van de samenleving. Ook de klanten van woningcorporaties willen immers soms 24/7 een dienst kunnen afnemen (melden reparatieverzoek bijvoorbeeld). En de woningcorporatie kan met ICT ook zelf slimmer worden. Processen kunnen efficiënter worden en er kan betere informatie verzameld worden bijvoorbeeld om het beleid op micro-niveau effectiever te laten zijn maar zeker ook om de raad van toezicht van de juiste informatie te voorzien om haar taken te kunnen uitvoeren. De investeringen in ICT zullen dan ook alleen maar toenemen en het belang van ICT zal nog groter worden.

Terug naar de raden van toezicht van woningcorporaties. Zij zijn naast toezichthouders ook de reflectiepartners van het bestuur van de corporaties. Meedenken over strategische scenario's, nieuwe concepten van dienstverlening bediscussiëren met het bestuur, de verantwoording aan de overheid beoordelen en de effectiviteit en efficiency van de organisatie mede beoordelen. Allemaal zaken waarvoor ook inzicht in de meerwaarde van ICT is vereist. Want ICT kan immers een enorme bijdrage leveren aan het goed invullen van alle genoemde taken. Reden om de kennis van ICT te verankeren in de profielen van de leden van de raden van toezicht. Dit betekent niet dat elk lid van de raad een expert hoeft te worden op het gebied van ICT. Het is wel aan te bevelen dat er minimaal 1 lid van de raad van toezicht als sparringpartner kan fungeren voor de ICT-visie van het bestuur. En zorg op z’n minst dat de raad van toezicht de juiste informatie krijgt vanuit een systeem dat ook borgt dat die informatie actueel is en op een fundament tot stand komt dat borgt dat de informatie betrouwbaar is. Maar werk daarnaast wel aan het verbeteren van de affiniteit met ICT bij de alle leden van de raad van toezicht. De meerwaarde van ICT is het waard.

Wij gebruiken cookies.