Software: van procesondersteuner naar intelligente meedenker

10 april 2017

Veel woningcorporaties hebben de afgelopen jaren een inhaalslag uitgevoerd betreffende het digitaliseren van processen. Onder andere via klantvolgsystemen en klantportalen zijn processen gedigitaliseerd. Ook post- en documentstromen zijn gedigitaliseerd. Een mooie stap voorwaarts die al behoorlijk wat waarde weet te realiseren: de klant tevredener, de efficiency kan toenemen en de informatievoorziening kan verbeteren.

Maar het is pas een begin. Nu de meeste processen gedigitaliseerd zijn is er ruimte om de volgende stap te gaan invullen: hoe kan de software niet alleen processen ondersteunen maar ook voldoende intelligentie in zich hebben (of zelf weten te realiseren) om de gebruiker van de software vanuit een berg aan data, analyses en zelfs oplossingen aan te reiken? Dat is een stap die de corporaties niet op eigen kracht zullen kunnen invullen. Een innige samenwerking met de bouwers van software is nodig om van het software-product meer te maken dan een procesondersteuner. Beide partijen zullen daarbij denkkracht moeten vrijmaken om de software te voorzien van meerwaarde gevende algoritmes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan software die patronen herkent in de melding van reparatieverzoeken ingediend door de huurders en deze weet te vertalen in analyses met ook conclusies en aanbevelingen. Het is juist deze ontwikkeling van de software die een grote winst zal opleveren op de gebieden efficiency en kwaliteit van informatie.

Op het gebied van business intelligence worden overigens al stappen gemaakt om vanuit databronnen via algoritmes volledig geautomatiseerd informatieve dashboards te genereren. Het begin van de een toenemende rol van artificial intelligence. Het is nu tijd voor een toekomstgericht gesprek met de softwareleveranciers zodat samen een roadmap geformuleerd kan worden voor een intelligenter applicatie-landschap.   

Wij gebruiken cookies.