Welke woningcorporatie heeft nog geen data-analist?

1 mei 2018 door Ed Stekelenburg Ed Stekelenburg

De digitalisering van de samenleving gaat in rap tempo verder. Ook woningcorporaties hebben meer processen gedigitaliseerd en daarvan is het einde nog lang niet in zicht. Deze digitalisering levert, naast een verbetering van de efficiency, ook een schat aan nieuwe data op. Deze nieuwe data maakt het mogelijk op vele gebieden tot een verdieping van de beleidseffectiviteit te komen. Bijvoorbeeld, met data is het mogelijk om exact te achterhalen welke huurders wel en niet tevreden zijn over de afhandeling van een reparatieverzoek. De data zou de corporatie moeten prikkelen om juist bij de ontevreden huurders te zoeken naar mogelijke verbeteringen van het reparatieproces (en dus niet tevreden te zijn met een gemiddeld wel goede score). Zo leidt een generiek doel, het meten van en het behalen van een bepaalde score inzake de klanttevredenheid over reparatieverzoeken, tot een verdiepingsslag: het verbeteren van het reparatieproces op basis van de afgeleide informatie van de huurders met een lage score inzake de tevredenheid.

Maar bij veel corporaties wordt met deze kant van de digitalisering, de beschikbaarheid van meer en betere informatie, nog (te) weinig gedaan. Een verbetering van de eigen organisatie is op dit vlak dan nodig. Niet alleen via de aanstelling van een data-analist overigens maar een dergelijke functionaris staat wel symbool voor de verbeterslag die gemaakt moet worden. De grote corporaties hebben deze slag meestal al gemaakt en zouden op basis daarvan hun beleidseffectiviteit moeten kunnen verbeteren. Effectief generiek beleid kan zich dan met behulp van data verdiepen tot aanvullend effectief beleid op micro-niveau of op een specifiek terrein. Zo kan juist het goed werken met data een versterking geven aan het werken met een menselijke maat.

Wij gebruiken cookies.