Diensten

Image (7)

Datamanagement

Nu steeds meer processen gedigitaliseerd zijn en er binnen organisaties voor de meeste activiteiten wel een digitale opslag van gegevens mogelijk is, geeft dit een enorme hoeveelheid beschikbare data. Het hebben van voldoende data is niet langer de uitdaging. Het gaat nu veel meer om het borgen van de kwaliteit van data, het ordenen van de data zodat het bruikbare informatie wordt en het zorgen dat deze informatie tijdig op de juiste plek beschikbaar komt. Daarmee is er een grote overlap tussen datamanagement en business intelligence. Goede data en een goed systeem voor datamanagement zijn als het ware hygiënefactoren voor een professionele invulling van business intelligence.

Blue-Mountain is als bedrijf gespecialiseerd in business intelligence. Maar juist vanuit deze specialisatie onderschrijven wij het belang van datamanagement. In onze trajecten nemen we dat dan ook altijd mee. Op z’n minst door te zorgen dat de data die in het business intelligence systeem gebruikt gaat worden, betrouwbaar en relevant is. Maar bij voorkeur werken we met onze klanten aan meer dan alleen dat. Liever zien we dat we met de klant het werken met data vanuit een breder perspectief invullen. 

Ons plan om te werken aan het gestructureerd grip krijgen op data, bestaat uit de volgende fasen:

Aanpak datamanagement

 1. Bewustwording Zorgen dat binnen de organisatie van de klant er veel belang gehecht wordt aan het op orde brengen van de data. Door in beeld te brengen wat er aan winst te behalen valt met goed datamanagement en binnen de klantorganisatie op sleutelposities ambassadeurs te vinden die het belang van datamanagement gaan uitdragen en ook eindverantwoordelijk willen zijn voor het werken aan dataverbetering.
 2. Afbakening Stap 2 is het afbakenen van het project ter verbetering van de data. Hoe ziet het datalandschap eruit? Waar zijn de meeste problemen met data? Wat heeft prioriteit?
 3. Projecten & organisatie In stap 3 worden concrete verbeterprojecten benoemd en wordt de projectorganisatie vormgegeven om de verbeteringen te realiseren.
 4. Borging Bij stap 4 gaat het om het vormgeven aan de permanente structuur die het datamanagement moet invullen. We willen immers dat de resultaten van de verbeterprojecten blijvend zijn. In onze aanpak proberen we bij het vormgeven aan deze permanente structuur, altijd aansluiting te vinden op de functies die er zijn binnen een klantorganisatie.
 5. Blijven verbeteren In stap 5 gaat het om het leren van de eerste 4 fasen en op basis daarvan nieuwe verbeteracties benoemen.
Meer weten? Neem contact op met Ed Stekelenburg Ed Stekelenburg

BI adoptie

BI-adoptie: steeds beter (be)sturen via de inzet van business intelligence

Blue-Mountain helpt haar klanten op het gebied van datamanagement en op het gebied van business intelligence. Bij dat laatste leveren wij via ons platform Katoomba een digitale omgeving waarin data verwerkt wordt tot informatie die bruikbaar is op een groot aantal gebieden. 

Maar met een goed BI-systeem alleen zal een organisatie niet de gewenste meerwaarde realiseren vanuit de inzet van data. De via het BI-systeem gegenereerde informatie zal ook moeten passen bij de fase van professionalisering van de organisatie, bij de sturingsbehoefte van de organisatie en tenslotte moet de organisatie ook in staat zijn de informatie op de juiste wijze te gebruiken. BI-adoptie noemen we dit laatste element: de organisatie omarmt BI en richt zich in op een juist gebruik van business intelligence.

Blue-Mountain is geen bedrijf dat haar klanten van een BI-systeem voorziet en dan de klanten laat worstelen met het gebruik ervan. Nee, wij maken met onze klanten afspraken hoe zij kunnen groeien in het proces van BI-adoptie. Dat groeien bezien wij vanuit ons eigen BI-fasenmodel.

In ons fasenmodel onderscheiden wij de groeifasen van BI-adoptie. Van in het begin beperkt sturen op de dagelijkse operatie naar een groei van sturen op de doelen van het ondernemingsplan en later zelfs voorspellen van ontwikkelingen. Met onze begeleiding in het BI-adoptieproces zorgen wij ervoor dat de klantorganisatie in het gewenste tempo door deze fasen kan groeien. Niet alleen via de inrichting van het BI-systeem maar juist ook door het systeem in te bedden bij een BI-team binnen de klantorganisatie. Steeds met de passende begeleiding van Blue-Mountain, bij elke fase van groei in dat BI-fasenmodel.

Kortom, meer waarde halen uit het BI-systeem kan maar dan is het van groot belang dat de organisatie zorgt dat er een BI-organisatie is die in staat is de gewenste waarde te genereren. Daarom hebben we rondom het thema BI-adoptie ook de nodige dienstverlening opgebouwd en kunnen we onze klanten helpen met vragen als:

 • Welk BI-team past bij de huidige fase van sturen met data?
 • Waar moet ik aandacht aan geven als we als organisatie steeds beter willen worden in sturen met goede informatie?
 • Op welke plekken in het organogram genereer ik het best de benodigde rapportages?
 • Welke kennis en vaardigheden moeten we als organisatie ontwikkelen om professioneler te werken op het gebied van BI?   
Meer weten? Neem contact op met Ed Stekelenburg Ed Stekelenburg

BM Academy

Meer weten over de vele mogelijkheden van Katoomba en zo optimaal gebruik maken van dit BI- platform? Wij bieden een aantal incompany trainingen aan waarmee je (nog) meer uit dit platform kunt halen. De trainingen geven we op locatie  en, gelet op de huidige Corona-problematiek, aan kleine groepen van maximaal 6 personen.

Waarom een training volgen bij de BM academy?

 1. Ervaren trainers De trainingen worden gegeven door ervaren BI consultants met kennis uit de praktijk en passie voor het vak. Dit zie je meteen terug tijdens onze trainingen.
 2. Uw data als basis De meeste training worden gegevens op basis van uw eigen omgeving of uw eigen data. Dit maakt de voorbeelden tastbaarder en daarmee de training veel effectiever,
 3. In house of een training op locatie Vrijwel alle trainingen kunnen zowel bij jou op locatie als op een externe training locatie worden verzorgd.

Onze trainers

 • Teun Marsman
  Teun Marsman
  BI architect & trainer
 • Roel Knitel
  Roel Knitel
  BI architect & trainer
Meer weten? Neem contact op met Teun Marsman Teun Marsman

Wij gebruiken cookies.