Download hier gratis het e-book

Behang (1)

Gebruik data om de prestaties van woningcorporaties te optimaliseren!

Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke taak: het huisvesten van kwetsbare groepen in een voor hen betaalbare woning. Daarmee lijkt de te leveren prestatie helder, maar bij die op het eerste gezicht zo heldere taak, is sprake van vele deelprestaties die bepalen of de woningcorporatie haar belangrijke taak goed weet in te vullen. En het zijn juist die deelprestaties die vaak lastig te concretiseren en te normeren zijn. Ed Stekelenburg, Managing Director van Blue-Mountain, schreef een boekje vol handige tips speciaal voor woningcorporaties om de grip op deelprestaties te verbeteren door data in te zetten. Download nu dit boek en maak direct gebruik van alle handige tips! 
Geschikt voor management, Raad van Toezicht én operationele teams;
Van abstracte ambities naar concrete prestaties;
Tips om prestaties beter te kunnen benoemen en concretiseren;
Beter monitoren en transparantie door een betrouwbaar rapportagesysteem;
Tips voor een betrouwbaar rapportagesysteem;
Volledig gratis te downloaden.

Download hier het gratis e-book

Download hier het gratis e-book

Onontkoombaar wil je in het digitale tijdperk in staat zijn prestaties goed te realiseren en er tegelijkertijd grip op hebben en transparant over kunnen rapporteren.

Ed Stekelenburg

Over de auteur


Ed Stekelenburg MBA is al jarenlang werkzaam in de woningmarkt. Hij werkte onder andere bij adviesbedrijven, de overheid, woningcorporaties en heeft bij verschillende bedrijven een grote rol gehad  in het opzetten van organisaties.

De grootste overlap van deze werkervaringen is de woningmarkt. Momenteel is Ed managing director en mede-aandeelhouder bij Blue-Mountain. Blue-Mountain laat organisaties beter en professioneler presteren met behulp van business intelligence.

Wij gebruiken cookies.